פנחס יחזקאלי: מיון עובדים וגיוסם בארגונים – הרצאה בשלושה חלקים

גיוס עובדים ומיונם הוא תהליך קריטי ויקר מאוד לארגון; ואם איננו מתבצע נכון, נגרם לארגון נזק רב; כי בשלב הראשון, השקעת הארגון בעובד היא הגבוהה ביותר והתמורה – הנמוכה ביותר. כשקליטתו אינה עולה יפה והוא נפלט, יורדת ההשקעה לטמיון; ושוב צריך לגייס מחדש...

פנחס יחזקאלי: מיון עובדים וגיוסם בארגונים

נגדיר גיוס עובדים (recruitment) כתהליך של זיהוי עובדים פוטנציאליים הדרושים לארגון; הבאתם לראיון; בחירה בעובדים הנכונים והחתמתם על חוזה העסקה. במילים אחרות, זוהי כל פעולה נדרשת, מרגע שזוהה צורך במשאב אנושי ועד למילוי אותו פער. מיון עובדים (אין למושג זה מילה אנגלית והוא נכלל במושג recruitment) הוא כלל הפעולות הנעשות לצורך איתורו של אדם שתכונותיו כעובד מתאימות לדרישות התפקיד ככל האפשר.

גיוס ומיון עובדים באתר ייצור ידע

נגדיר גיוס עובדים ומיונם (recruitment) ככלל הפעולות הנעשות במסגרת התהליך של זיהוי עובדים פוטנציאליים הדרושים לארגון; איתורם, הבאתם לראיון; בחירה בעובדים הנכונים מביניהם והחתמתם על חוזה העסקה. במילים אחרות, זוהי כל פעולה נדרשת, מרגע שזוהה צורך במשאב אנושי ועד למילוי אותו פער. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות משאבי אנוש, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!