פנחס יחזקאלי: מודל שלושת הממדים של מחויבות ארגונית

'מודל שלושת הממדים' הוא תוצר של איסוף הסיבות לקיומה או היעדרה של מחויבות ארגונית (Organizational Commitment - OC), ואיגודם תחת שלושה ממדים, המתארים דרכים שונות לפיתוח מחויבות ארגונית של עובדים, בסדר יורד של עוצמה: מחויבות רגשית (רוצה): התקשרות רגשית לארגון; מחויבות מתמשכת (צריך): עלויות נתפסות המקושרות עם עזיבת הארגון; ו- מחויבות נורמטיבית-ערכית (חייב): הרגשת חובה להישאר בארגון...