גלית גנאור: תקשורת פנים ארגונית ומחוברות ארגונית

מחוברות (Engagement) היא רמת המחויבות והמעורבות שיש לעובדים לארגונם ולערכיו. מחויבות עובדים היא מעין ברומטר המודד עד כמה העובד מחובר לארגונו. מחויבות זו קשורה להרגשתו של העובד לגבי עבודתו, ארגונו, מנהליו וחבר מרעיו העובדים. קיימים כלים ניהוליים מגוונים - וגם כלים דיגיטליים - לאבחון מידת המחוברות הארגונית ולהעמקתה.