דניאל יחזקאלי: האזנה מעמיקה למוזיקה – פילוסופיה וחינוך, מתודה ופרקטיקה

ניתן לדמות את הקשר שבינינו לבין יצירות מוזיקלית או שירים, לקשר שנרקם בינינו ובין אנשים חדשים. ביכולתנו להגיע למפגש חברתי, להציג את עצמנו ואפילו להנות מבלי ליצור קשרים משמעותיים שימשיכו איתנו הלאה. לעומת זאת אם נפעל מתוך סקרנות יזומה, אם נשאל את השאלות הנכונות, אם נתבונן וננסה להפנים את הזהות והתכונות הייחודיות של הישות המוסיקלית שנמצאת מולנו, נוכל ליצור קשר, שילך איתנו שנים קדימה.