מאבקי העוצמה של הדרוזים

תורת המערכות המורכבות מלמדת אותנו לראות את מכלול ההתרחשויות במערכת נתונה, כנגזרות ממאבק העוצמה שבין מרכיביה. דרך המאבקים הללו המערכת מתפתחת ומתאימה את עצמה למציאות משתנה. זוהי דרך מעניינת להתבונן בה על משבר חוק הלאום והשלכותיו...