אלון שוורץ: בעייתיות החשיבה במודלים

מודל הוא כלי עבודה שנועד לתת נקודת מבט על אופן ההתייחסות לבעיה. ריבוי מודלים מאפשר התייחסות רב ממדית. אבל, אמונה במודלים, התמדה במודלים מייצרת קבעון ותפיסת עולם חלקית. יועץ שמקדש מודלים דומה לאינסטלטור שמתעקש לטפל בכל בעיותיו עם מפתח שוודי.

פנחס יחזקאלי: 'אפקט ההילה' לא עובד בשני הכיוונים – עמוס עוז כמקרה בוחן…

אפקט ההילה (Halo effect) הוא מושג בפסיכולוגיה, המהווה דוגמה להטיה קוגניטיבית: אפשר לקבל רושם מוטעה על אדם, לטובה או לרעה, היות שמסיקים מתכונה אחת שלו על התנהגותו הכללית. למשל: אם הוא חתיך הורס, הוא גם מוכשר... אבל יש כאלה המנסים לעשות ב'אפקט ההילה' שימוש הפוך: שאדם שהתפרסם בתחום אחד, מנסה לגייס - מסיבות שונות - את כישרונו לטובת רעיון אחר...