רגעים? אירית כהן נר-גאון כָּתְבָה וצילמה: מה קורה לגעגוע

"מתחיל רטוב ספוג וכאוב. עם הזמן, יכול להתכווץ לכדור; תקוע בנשמתך, יכול להפוך לצל; דבוק לגופך, יכול ל ה ת פ ז ר בתוך הרגל יומך. תמיד נוכח, לבל נשכח...". רגעים?אירית כהן נר-גאון כָּתְבָה וצילמה: מה קורה לג ע ג ו ע...