גרשון הכהן: מבצע 'עלות השחר' – סיכומים

מבצע 'עלות השחר' הוא מבצע מוצלח, וטוב שהסתיים. צריך להבין שלא מדובר במלחמה. מדובר במה שמונה השפה הצבאית מהלומה מערכתית. מהלומה ממוקדת מאוד; וצריך להבין, שלמהלומה אין תכלית כמו למלחמה...