פנחס יחזקאלי: סר בזיל לידל-הארט ו"תעשיית ההיסטוריה"

"כתבתי יותר מידי ספרי היסטוריה מכדי שאאמין בהם. אם מישהו רוצה לחלוק עליי, אני מוכן ומזומן להסכים איתו. הדבר נכון במיוחד לגבי ההיסטוריה של המלחמות. חקירת התחום הזה עשויה לנפץ כל אשליה לגבי מהימנותן של עדויות אנושיות ומידת דיוקן בכלל, גם בנפרד מהנוהג של שיפוץ העובדות, הנעשה לצורכי תעמולה..." (הנרי אדמס)