פנחס יחזקאלי: חמש מגילות ועוד ספר – ספרו השני של אל"ם במיל' עופר בורין

בשנת 2023, ראה אור ספרו השני של אלוף משה במיל' עופר בורין, כותב קבוע ואהוב באתר זה. ספרו הראשון של בורין, 'בין הפסוקים של בראשית' (ראו תמונה בתחתית המאמר) ראה אור ב- 2019. בורין איגד את חמש המגילות שבתנ"ך (שיר השירים, רות, איכה, קהלת ואסתר), הוסיף להן את ספר איוב, וכרך אותם יחדיו לספר הפרשנות השני שלו. כל אלה כתב, "קושרים בעיניי... את לוח השנה עם סודות החיים – מגילות המגלות לנו קצת ממה שמלווה אותנו ומעלה בנו את שאלות החיים, האהבה, העוצמות והחולשות שלנו, ותהומות העצב וחוסר הצדק שאנחנו נתקלים בהם מדי יום ביומו."

אבי הראל: מגילת איכה, מחברה ורקעה התיאולוגי

בכל חלקי מגילת איכה, המסר הברור שעולה הוא ההכרה הברורה באלוהי ישראל כמי ששולט בהיסטוריה האנושית. בשל כך, מופנית אליו הבקשה לעזרה ולנקמה באויב. במקביל, מוטיב תיאולוגי נוסף הינו ההכרה בחטא וצידוק העונש של האל. חרף זאת, במגילת איכה ישנו קו תיאולוגי שונה במקצת מזה שאנו מוצאים בספרות הנבואה...