פנחס יחזקאלי: ביזיון הזנחת המגוון התעסוקתי בצה"ל

מה צריך עוד שיקרה כדי שצה"ל יודה בטעות ההתמכרות לשיבוץ מוטה ליחידות העילית שלו, ישנה את הקריטריונים לשיבוץ, וידווח על כך בהודעה רשמית, כיאה לצבא העם שהוא מבקש להיות?

יחזקאלי ואונגר משיח: מגוון תעסוקתי איננו 'זבנג וגמרנו'!

ביצוע מגוון תעסוקתי או גיוון בתעסוקה (Workforce Diversity; Diversity Hiring) ושילובם של קבוצות אוכלוסיה מגוונות בארגונים יכול לתרום הרבה לאפקטיביות הארגונית. הוא גם, ללא ספק, 'ציונות לשמה'. אלה העושים כן גם זוכים להטבות ממשלתיות. אבל, הניסיון מלמד ששילוב הקבוצות הללו הוא עניין מורכב, המחייב עבודה קשה ומתמשכת, כבר משלב הקליטה של העובדים...

פנחס יחזקאלי: מגוון תעסוקתי – גיוון המשאב האנושי בארגון ככלי ניהולי

ביולי 2023, כשהתפשט הקרע בן חילות העילית לחיילי צבא היבשה, למד צה"ל על בשרו ובשרנו, את מחירה של אי הקפדה על מגוון תעסוקתי או גיוון בתעסוקה (Workforce Diversity; Diversity Hiring). זו מדיניות של יצירת מגוון מכוון בכוח האדם של הארגון, על ידי שילוב עובדים ממגזרים שונים. גיוון בתעסוקה מייצר הזדמנויות לגיוס אנשים איכותיים ממקורות שטרם מוצו, ובכך מייצר סביבת עבודה מגוונת ועשירה יותר עם פוטנציאל גבוה לחדשנות וליצירתיות; אבל, הכל במידה. מגוון-יתר עלול לדרדר ארגון לכאוס…