אילי גולדברג: תקופת המאסר כהזדמנות לטיפול בנוער עבריין

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Michael Coghlan לאתר flickr] [לאוסף פרסומיה של ד"ר אילי גולדברג באתר, לחצו כאן] [לאסופת המאמרים בסוגיית עבריינות הנוער באתר, לחצו כאן]  [לאוסף המאמרים בנושא שיקום, לחצו כאן] מתוך: אורי תימור, סוזי בן ברוך, אתי אלישע (עורכים), נוער בבלאגן, ירושלים: מ מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, עמ' 268-202. על המחברת ד"ר אילנה (אילי) גולדברג היא…