גרשון הכהן: מאחז אביתר – פעולה ציונית חלוצית

בקיץ 1967 ביקר השר ישראל גלילי בקיבוץ מרום גולן. ביקשו ממנו להבטיח שמבחינת ממשלת ישראל הם שם כדי להישאר. גלילי ענה להם: "תבטיחו אתם כי תאבקו כנגד כל ממשלה בישראל שתבקש לעקור אתכם". כאן טמון יסוד גדול בניהול המתח החיובי שבין מדינה לבין חלוציה...