ליאור רוגב צרפתי: קידום ואי-קידום של נשים לתפקידים בכירים במערכת הצבאית

רק 25% מרבי הסרנים בצה"ל הן נשים; רק 8% מקרב אלופי המשנה הינם נשים; רק 8% מקרב תתי האלופים הינם נשים; ועד היום מונתה אלופה אחת (אורנה ברביבאי). מדוע  קשה ומורכב לאישה להתקדם במערכת הצבאית? איך יכול להיות, שעם אותם נתונים, ולפעמים אפילו גבוהים יותר, יש כל כך מעט נשים בקצה הפירמידה?

ליאור רוגב-צרפתי: קפיצת מדרגה מתפקיד ניהולי-מקצועי לתפקיד ניהול בכיר – האם היא אפשרית?

הכשרת בכירים שונה מהכשרות מקצועיות אחרות ועליה לשלב מתודולוגיות למידה מתקדמות, הנשענות על תפיסות של לימוד מבוגרים. מאמר קצר זה סוקר את הדילמה המרכזית הניצבת בפני הבכיר, ומציג מספר המלצות פרקטיות לשכלול למידת בכירים; כאשר בבסיס הגישה ההכשרתית עומדת ההנחה, שעל הלמידה להפוך מאמצעי למטרה העומדת בפני עצמה.