אלעד רזניק: תעתועי הרתעה

העדר דיון הציבורי במשתנים המשפיעים על התנהלות החמאס מחד גיסא; והיעדים אותם מנסה הארגון להשיג, מאידך גיסא, הם מגורמים שהוביל לסטנגנציה (ברובה הגדול פוליטית) בהתמודדות אל מול הארגון ובסופו של דבר לחילופי המהלומות האחרונים עימו. היעדרו של דיון הציבורי בנוגע ליעדי החמאס / חיזבאללה בהסכם ההסדרה, מבטיח את סבב המהלומות הבא!