אבי הראל: החלפת הבכורים בלוויים והרצון האלוהי

בפרשת במדבר מסופר על כך שהלוויים החליפו את הבכורים כעובדי משמרת הקודש. הטעם לקידושם המקדמי של הבכורים היה מכת בכורות, בה ניצלו כנגד בכורי מצרים שהוכו למוות. כך או אחרת ההחלפה תמוהה היות ולא ניתן לה טעם בפרשתנו. יתרה מזאת. החלפה זו מעלה שאלה תיאולוגית סבוכה, האם האל שינה את רצונו בגלל סיבה מתחדשת.

אבי הראל: החלפת הבכורים בלוויים – דיון במעמד הבכור במקרא

פרשתנו מאזכרת את העובדה כי הבכורים, שהיו מועמדים לעבוד את עבודת הקודש במשכן, הוחלפו על ידי הלוויים. הטעם המקובל לכך הוא, שהבכורים נכשלו בחטא העגל, כך שהם איבדו את מעמדם ללוויים שלא חטאו בחטא זה...

אבי הראל: חוק הכהונה בספר דברים

בפרשת שופטים, פרק י"ח, מופיע הביטוי 'הכוהנים הלויים', בהקשר של עבודת הקודש, שירותם של הכוהנים והלויים במקום אשר יבחר ה', ומתנות הקודש. ביטוי זה הוא יצירת נורמה חדשה בחמשת חומשי התורה. על פי השקפת עורך ספר דברים, רשאי כל איש משבט לוי לשרת בקודש, בין אם הוא משתייך לצאצאי אהרון הכוהן ובין אם לאו.

אבי הראל: שבט לוי

ספר במדבר, הספר הרביעי בחמשת חומשי תורה, נקרא גם בשם חומש הפקודים, בשל המפקדים המתוארים בו. ספר זה הוא ספרם של הלוויים, שהם הדומיננטיים בו על פני הכוהנים. אלה האחרונים מופיעים תדיר בספר ויקרא, מול אי הופעתם של הלוויים כלל בספר זה. הלויים מופרדים מהעם בעת עריכת המפקד הכללי, ונמנים בנפרד...