פנחס יחזקאלי: כרזות אינטרנט התומכות במשטרה – אוסף ראשון

כרזות בגנות המשטרה קיימות בשפע, אבל יש גם אחרות... הדף הזה מביא לכם את האוסף הראשון של כרזות ובהן אמירות תמיכה במשטרה - בארץ ובעולם - שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע...