פנחס יחזקאלי: טבח כפר קאסם – למה פוחדים מהמילה 'טבח'?

טבח כפר קאסם: אין מחלוקת לגבי העובדות. אין מחלוקת שהיה טבח. אז למה פוחדים להשתמש במילה 'טבח' כשצריך? למה לקח למדינה ישראל זמן רב כל כך להרכין את הראש ולהתנצל? למה משמר הגבול אינו מעמיד משמר כבוד ליד האנדרטה ולוקח את הקורסים שלו, לתת שם כבוד? מישהו פה חושב שהתנצלות ראויה מחלישה אותו?

פנחס יחזקאלי: טבח כפר קאסם – סוף סוף מתנצלים!

טבח כפר קאסם: איך יכולים המשטרה ומשמר הגבול, שאינם מכירים באחריותם לטבח מוכח; אינם מתנצלים ואינם מעמידים משמר כבוד ליד האנדרטה ביום הזיכרון, לדרוש מהנהגת הצבור הערבי לקבל אחריות על אירועי תשפ"א ועל האלימות במגזר?

קבלאן ואזארי: עימותים בין כוחות הביטחון בישראל לערבים בישראל לפני אירועי אוקטובר 2000

האם מדינת ישראל נמצאת בתהליך מתמיד של הסלמה עם תושביה הערביים, או, שמא, היו אירועי אוקטובר 2000 ופרעות תשפ"א רק קפיצות חד פעמיות, בתוך תהליך שיש בו גם עליות וגם מורדות?