אבי הראל: מנהג הכפרות – מנהג ראוי?

מנהג הכפרות שמבוצע באמצעות תרנגול, הינו מנהג קדום שהחל להתפשט מהמאה השישית ואילך. למרות שהמנהג נפסל על ידי גדולי הלכה, ואצל הרמב"ם כלל אינו נזכר,  ותמורתו נוצר מנהג הכפרות בכסף (פדיון כפרות), הרי שהמצדדים בהמשכתו, כדוגמת הרמ"א והאר"י, נתנו לו לגיטימציה הלכתית וקבלית, והוא נוהג עד ימינו אלה...