אלעד רזניק: כפופים במדינה דמוקרטית

הפרשות הללו - שחוזרות שוב ושוב - מחזירות אותנו לדיון במדע המדינה על ההבדלים בין נבחרי ציבור לעובדי ציבור, ואם עובד המדינה הבכיר יכול להיבחר רק על סמך כישורים, או גם על בסיס השקפה פוליטית וזהות רעיונית עם הקברניט. דומה שהתשובה ברורה!