פנחס יחזקאלי: קוטייר עודה – אין קווים אדומים!

ארגוני הפשיעה הערביים - כמו ארגונו של קוטייר עודא - חיים אמנם בשלום עם הארגונים היהודיים; אולם, מתאפיינים באג'נדה שונה ובתעוזה רבה יותר, שאינה נקייה ממוטיבים פלסטיניים לאומיים. קצת מהתעוזה הזו טעמנו בפיצוץ רכב שב"ס ובירי לעבר מתקניו באוקטובר נובמבר 2018...