רב תרבותיות ותקינות פוליטית באתר ייצור ידע

רב-תרבותיות היא אסטרטגיה של קליטת הגירה והכלתה. היא נובעת מפרדיגמת חשיבה הקרויה פוליטיקה של זהויות, ועושה שימוש בכלי המכונה: תקינות פוליטית. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות מושגים אלה והשלכותיהם, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

פנחס יחזקאלי: 'כור היתוך' – הפרדיגמה שנטישתה פרקה אותנו

כור היתוך (melting pot) או הטמעה תרבותית היא פרדיגמת חשיבה, שלפיה נכון לזרז את תהליך האינטגרציה של מהגרים או מיעוטים אשר נקלטים בתוך קהילה הדומיננטית ומאמצים את תרבותה, כדי להחיש את הקליטה ואת צמצום ההבדלים - וגם הפערים השונים - בינם לבין הקבוצה הקולטת. מדיניות זו היא הליך טבעי במערכות מורכבות, אבל, 'אין ארוחות חינם', ויש לה מחירים לא מבוטלים, בעיקר בקרב בני הדור הראשון לאינטגרציה...