אבי הראל: משטרה עירונית בתל אביב בתקופת המנדט 1948-1921

בעקבות מאורעות תרפ"א, אישר הנציב העליון, הרברט סמואל, את הפרדתה של תל אביב מיפו והפיכתה לרשות מוניציפלית נפרדת. בעקבות צו זה הוכנסו לתחומה של תל אביב גם שבע השכונות שגבלו ביפו.  בעקבות בקשתו של דיזינגוף מהנציב העליון, בדבר נחיצותה של משטרה עברית בעיר, הוקמה זו בתאריך 10.6.1921...