הקשר שבין היעדים לחזון הארגוני

האם היעדים משקפים תמיד את החזון הארגוני? אחת הבעיות השכיחות ברשת היעדים של הארגון היא, שככל שיורדים בהיררכיית היעדים, גדל הסיכוי להיעדר קשר בין החזון של הארגון ליעדים שנבחרו. משמע – היעד נגזר מהיעד שמעליו, אולם השגתו לא תסייע בהשגת החזון. על כן, ראוי שארגונים יגבירו את הפיקוח על היעדים בדגש על סוגיה זו לפניכם…