יוסי בן ארי: ביטחון לאומי – מושגי יסוד ויישומם

המאמר עוסק במשמעות מושגי היסוד המרכזיים, הנגזרים מהעיסוק בביטחון הלאומי. הוא מבהיר מהם "ייעוד", "אינטרסים", "מטרות" ו"יעדים לאומיים", ומשווה את האופן שבו הם באים לידי ביטוי במדינה דוגמת ארצות-הברית - שבה תהליך קביעתם מוסדר - ביחס למה שקיים אצלנו. המאמר עומד גם על היתרונות, הכרוכים בהימנעות מכוונת מקביעתם באופן מפורש, ובעיקר על החסרונות והמגרעות הנובעים מכך.