פנחס יחזקאלי: אנטרופיה חברתית – מצב חיוניות המערכת בזמן נתון

מומחי מערכות מורכבות עושים שימוש שונה במושג אנטרופיה. על מנת להבדיל אותו מהשימוש המקורי, נכנה אותו אנטרופיה חברתית או סוציו אנטרופיה, שהיא סך מצבם של מכלול הגורמים המבטאים את חיוניותה של מערכת בזמן נתון.

פנחס יחזקאלי: 'הגשר על הנהר קוואיי' – המחשה ליצירת אנטרופיה חברתית ולשריפתה

השימוש (החריג, ראו בהמשך...) במושג "אנטרופיה", "ייצירתה" ו"שריפתה" לתיאור השבחת הערך הארגונית או לחלופין, לירידתו, הוא אחד המעניינים בספרות הניהולית החדשה. הוא מאפשר לנו להבין טוב יותר תופעות של "יצירת ערך" ו"ירידת ערך" בארגונים, ואת הדרכים להתמודד עימן...

הדר הרפז בן-שוע: המחשה

[להורדת מצגת הפרק: כשתגיע לצומת, תתקדם] חשיבות בניית קשרי הגומלין ברשת להגברת העוצמה. מיהם קשרי הגומלין החשובים ביותר? איך יוצרים קשרי גומלין? ההבדל בין עובד עוצמתי בארגון, לכזה שאיננו עוצמתי. המשמעות של ייצור אנטרופיה. המשמעות של ייצור ידע. המשמעות של שריפת אנטרופיה. החיים תחת שלטון הביורוקרטיה. Attachments כשתגיע לצומת, תתקדם (2 MB)