אלון שוורץ: בעייתיות החשיבה במודלים

מודל הוא כלי עבודה שנועד לתת נקודת מבט על אופן ההתייחסות לבעיה. ריבוי מודלים מאפשר התייחסות רב ממדית. אבל, אמונה במודלים, התמדה במודלים מייצרת קבעון ותפיסת עולם חלקית. יועץ שמקדש מודלים דומה לאינסטלטור שמתעקש לטפל בכל בעיותיו עם מפתח שוודי.