גרשון הכהן: ידעיה הכהן איש ירושלים

על ברכת הכהנים שבה דבק אבי, ידעיה הכהן ז"ל, כל חייו כתוב בספר הזוהר: "כה תברכו את בני ישראל - רבי יצחק פתח ואמר: וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו... כל מי שיש בו יראת שמיים זוכה לענווה, כל מי שיש בו ענווה זוכה לחסידות, וכל מי שיש בו יראת שמיים זוכה לכולן". אבא זכה לכולן.