גרשון הכהן: בין מורשת רבין לתכנית האלוף ידלין

בניגוד לבן גוריון, יצחק רבין לא הותיר יומן, ובכתביו ובנאומיו לא ניתן ביטוי מלא ללבטיו ולקווי היסוד לתפיסתו. אולם, בנאומו האחרון בכנסת, ב- 5.10.1995 - בדיון על שלב ב' לתכנית אוסלו, התווה רבין מסד תפיסתי ברור. מסד זה שונה, עקרונית, ממתווה ה-INSS...