יאייש סנבטו: יש גם מתווכים חיוביים ברשת ארגונית

איתור צוואר בקבוק או מתווך ברשת ארגונית הם בדרך כלל עדות לבעיה בארגון; אבל, פעמים רבות, יש לצוואר בקבוק / למתווך תפקיד חשוב בחיבור שני חלקי ארגון יחד. לעתים, איש בארגון אינו מודע לכך כולל המתווך עצמו, והצרות מתחילות כשהוא 'יוצא מהמשחק', מסיבה כלשהי; ונוצרת רשת מקוטעת (נתקים ברשת הארגון) (Fragmented Network)...