טירלול קולקטיבי איננו ניתן לעצירה!

אין סיכוי להשליט פה, לא סגר ולא סגר לילי ואפילו לא חצי סגר. למה? כי אין אכיפה ללא לגיטימציה; ולגיטימציה היא מושג רציונלי. בפסיכוזת המונים, שום היגיון לא עובד. החלטות שתתקבלנה לא תעבורנה בלחץ קבוצות שונות; ואם תעבורנה לא תתבצענה ע"י האזרחים. כישלון הביצוע יחזק את הדפוס וחוזר חלילה...