Jeppe Vilstrup Hansgaard: מדוע קודם דווקא 'הסוס הכהה'?

ישנם טלנטים שאינם בולטים לעין ההנהלה הבכירה; אבל מתאפיינים ביציבות רבה; ביכולת מעולה לשתף פעולה עם עובדים ועם מחלקות; ולרתום אותם להשגת מטרות הארגון. חוסר הבולטות שלהם מביא לכך, שההנהלה אינה מודעת, בדרך כלל, ליתרונותיהם ופוסחת עליהם בתהליכי הקידום. לכן, אנו נוהגים לכנות אותם בעגה המקצועית, 'סוסים כהים' (Dark Horses)...

הערכת עובדים באתר 'ייצור ידע'

הערכת העובדים התפתחה כחלק מהעיסוק בהֲנָעָה של עובדים. היום היא ממוקדת בחלק מהארגונים באיתור טלנטים ובשימורם; כמו גם בפיטורי עובדים שאינם עומדים בדרישות הארגון. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הערכת עובדים בארגון והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...

שרית אונגר משיח: איתור ומעקב אחרי 'טאלנטים' ברשת

המושג 'טאלנט' בא מהמילה האנגלית talent - כישרון. משמע, אדם ברוך כישרונות. איתור הטלנטים והמעקב אחר התקדמותם הם אחד האתגרים החשובים של עולם ארגוני דינאמי. המאמר יתמקד בטכניקות של איתור ומעקב בעזרת אבחון רשתי / ניתוח רשתות ארגוניות.