Jeppe Vilstrup Hansgaard: מדוע קודם דווקא 'הסוס הכהה'?

ישנם טלנטים שאינם בולטים לעין ההנהלה הבכירה; אבל מתאפיינים ביציבות רבה; ביכולת מעולה לשתף פעולה עם עובדים ועם מחלקות; ולרתום אותם להשגת מטרות הארגון. חוסר הבולטות שלהם מביא לכך, שההנהלה אינה מודעת, בדרך כלל, ליתרונותיהם ופוסחת עליהם בתהליכי הקידום. לכן, אנו נוהגים לכנות אותם בעגה המקצועית, 'סוסים כהים' (Dark Horses)...