טהרנות: לא 'מעגלים פינות'…

האלוף במיל' גרשון הכהן הגדיר 'טהרנות' כמערכת חיים תאורטית של אנשים  שלא מכרו ולא קנו מעולם מכונית משומשת... זהו מוסר נוצרי אפלטוני תאורטי, כפוף לסרגל ערכים אידאלי, תלוש מכל הקשר... השיפוט המוסרי האפלטוני אידאלי, חי תמיד בחרדת ההתדרדרות, בלתי נמנעת, למדרון החלקלק. לכן, הוא נשמר ממה שנראה בעיניו כ"עיגול פינות". לשיטתו, או שמקפידים, ללא התפשרות, על גדרות המוסר; או שהכול הולך לאנרכיה...

אסא כשר: על דברי גרשון הכהן כנגד דבריי, בעניין תוצאות הבחירות לכנסת ה-23

"הפסקה האחרונה בדבריו של גרשון הכהן נקראת כמו דקלום של מסרים פוליטיים, קליטים אבל כוזבים, לצורך תעשיית הדקלום הנבוב של הנוהים אחרי ראש הכת שלהם. לא ראוי לכבוד" פרופ' אסא כשר משיב לאלוף במיל' גרשון הכהן על מאמרו: "מחיר הטהרנות"...