גרשון הכהן: על כלב בן יפונה, ערמה פוליטית ומנהיגות

כשהפניקה שורה בעם - שמבקש לבחור מנהיג חדש ולחזור למצרים - בולטת דמותו של כלב בן יפונה, שהמחיש לנו את חשיבותה של האמונה בכל תכנון אסטרטגי: "עלה נעלה... כי יכול נוכל לה"...