האתרים "חשופים בניידת ו- "חשופים באגף" – התופעה ומשמעויותיה

[להורדת העבודה המלאה לחץ כאן: חשופים בניידת וחשופים באגף] לאחרונה הגיש לי אחד מתלמידי – שבחר להישאר בעילום שם – עבודה מצוינת (הניתנת כאן להורדה), שדנה בנדידת השיח הארגוני בארגונים צבאיים החוצה, אל עולם התקשורת הפתוחה. העבודה משווה בין שני אתרי אינטרנט המשרתים, כל אחד, ארגון צבאי אחר: שוטרים חשופים בניידת ומשטרת ישראל; וסוהרים חשופים באגף ושירות…