אבי הראל: חניטת יעקב אבינו והשלכותיה

לאחר מותו של יעקב מצווה יוסף לחנוט את אביו כפי הנהוג במצרים. המקרא אינו רואה בכך כל בעיה, ולא קובע כי הדבר אינו ראוי. בחז"ל יש שראו בכך מעשה בעייתי, שעליו נענש יוסף. בימי הביניים, כאשר תהליך החניטה כבר לא היה מצוי, הפוסקים התירו להשתמש בטכניקות שלו בכדי לשמר גופות של נפטרים שייקח זמן להביאם לקבורה מסודרת...