תופעת הירידה מהארץ וחיבת הגולה באתר 'ייצור ידע'

תקציר: מאז הקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948 משמש המונח "ירידה" לציון הגירתם של ישראלים, ובפרט יהודים, למדינות אחרות. תופעת הירידה טבועה בדנ"א היהודי עוד מתקופת האבות. כיום, מתגוררים כמיליון ישראלים ובני משפחותיהם מחוץ לישראל. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הירידה מהארץ, שורשיה והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!