אמציה חן: שינוי מבני בדרג המסתער, למה זה טוב?

העיקרון הקובע כי "אופן פעולת צבא במלחמה, משקף את טיב/ואו כשל הכנתו - כפול מקדם הקטן מאחד". היה אמור לאחר ניתוח כשלי המלחמה, להעמיד שיטת אימונים שונה ותואמת לתפקודה של "האוגדה הקבועה". אלא, שזולת מסכן אחד (עבדכם הנאמן...) שהעמיד תוכנית סדורה ועניינית, מתמיד צה"ל לממש את הפגע הרע בדמות אותה תפיסת אימונים, השלטת בו, מאז ומתמיד...