אבי הראל: גרסה נוספת של חטא העגל הקשורה לאהרן הכוהן

בפרשת עקב בספר דברים, במהלך נאומו חוזר משה לשבירת הלוחות, בגלל מעשי העגל של בני ישראל. מדוע משה מדגיש שוב את שבירת הלוחות שנזכרו כבר בספר שמות באופן נרחב? האם יש כאן מסר עמוק לדור שאמור להיכנס לארץ?

אבי הראל: השונה והשווה בין מעשה העגל לבניית המשכן

הדמיון בין מעשה העגל לבין מעשה בניית המשכן, הביא חוקרים רבים לפקפק בתאוריה כי שני הסיפורים הללו נכתבו בידי סופרים שונים. הן סיפור המסגרת, והן המילים המנחות בהם מראים כי ניתן לייחס אותם לכותב מקראי אחד, שכתבם באופן דומה ברצף. הדמיון בין שני הסיפורים הללו מתחדד עוד יותר כאשר אנו משווים את מעשה העגל לסיפור של עשיית האפוד על ידי גדעון...

אבי הראל: ארון ברית אחד או שני ארונות?

בפרשת עקב משה חוזר על מעשה שבירת הברית, והטקסט בספר דברים אודות המעשה שופך אור אחר על התיאור שכבר נמסר בספר שמות. הבדל מעניין בין הטקסטים עוסק בבניית ארון ברית ה'. אם בספר שמות בצלאל בנה אותו, הרי שבפרשת עקב בספר דברים, משה הוא הנגר המיומן שבנה אותו...

פרשת 'כי תשא' וחטא העגל באתר 'ייצור ידע'

חטא העגל או מעשה העגל (Golden calf) הוא החטא האולטימטיבי: עבודה זרה. וכמו כל פרדוקס טוב במערכת מורכבת, אחרי קרבה חסרת תקדים, בין עם ישראל לבוראו במעמד מתן תורה, מגיע מהפך, חסר תקדים גם הוא... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות חטא העגל, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה...

אבי הראל: מעשה העגל – חטא הכרחי?

מעשה העגל היה ונשאר אירוע מכונן בתיאור המקראי ובהיסטוריה של עם ישראל. מעבר לכך שהמדובר בחטא חמור של עבודה זרה, הקרבה והסמיכות של מעשה העגל למתן לוחות הברית מתמיה ומוקשה ביותר. סמיכות זו יצרה אצל הפרשנים מבוכה גדולה וקושי גדול להסביר כיצד חטא זה אירע למרגלות הר סיני...

אבי הראל: משמעותו של הדיאלוג בין האל למשה בחטא העגל

חטא העגל הינו חטא מכונן. הניסיון להמעיט בערכו בהיותו מבוצע בידי מיעוט שולי, או בידי עשבים שוטים בלשוננו, נידון לכישלון מראש. שבירת הלוחות והתגובה האלוהית מראים בעליל כי חטא זה שייך באופן מהותי לכלל העם.

אבי הראל: קשה להיות בדימוס…

משה מסרב להיכנס לארץ כנען כאשר מושכות השלטון מצויות בידי יהושע. החיידק השלטוני כל כך טבוע בתוכו עד שהוא מוותר על חלומו הגדול ביותר ובוחר למות מאשר להיות תחת שלטונו של אדם אחר, בארץ כנען. ומי שהתנהלות זו של משה, מזכירה  לו את התנהלותם של אנשי השררה והצבא, מימי בן גוריון ועד ימינו אנו, לא טועה במאומה. כאז כן עתה, קשה להיות בדימוס...