גרשון הכהן: אין ממשל אפקטיבי בלי היכולת לפעול בתודעת חירום!

ממשלה אפקטיבית חייבת לדעת להפריד בין מצבי שגרה לחירום. עליה להקפיד בשגרה על כללי המינהל התקין; אבל בה בעת, גם לדעת לחרוג מאותם כללים, במקרי חירום, שבהם הפרוצדורה סותרת את המהות, לאור החזון הלאומי.

משטרה – פשיעה – חוק – חברה: תוכנית הקורס

מטרת הקורס היא, להבין את יחסי הגומלין בין המשטרה לחברה שאותה היא משרתת; לפשיעה שעמה היא מתמודדת; ולחוק שאמור להקנות לה את הכלים לכך; ללמד אתכם לחשוב אחרת, ולהקנות לכם את הכלים לכך. אם יתעוררו במהלך הקורס נושאים רלוונטיים שתרצו לעסוק בהם, אין בעיה לשנות...

גדעון שניר: חוקי הים וקצת על החלל…

הים הוא מאז ומתמיד משאב טבע שחשיבותו הולכת וגדלה ככול שהמשאבים היבשתיים הולכים ומדלדלים. מדינות השוכנות לחוף ימים נהנות מיתרון על פני מדינות בעלות גבולות יבשתיים בלבד. על כן, המאבק על הנגישות לים, למשאביו וכנתיב תנועה, מהווה עילה לסכסוכים בין מדינות. כיוון שכך, נדרשו ארגונים בינ"ל לנסח כללים מוסכמים, כדי להבטיח ישוב מחלוקות בדרכי שלום, ככול הניתן. כיום, עובר המאבק הזה גם לחלל.

פנחס יחזקאלי: החוק כמכשול להצלחה – אחד מסעיפי הקוד התרבותי של השוטרים

אחד מסעיפי קוד ההתנהגות של תרבות השוטרים הוא הנכונות לעבור על החוק למען השגת המטרה, והבוז המוחלט לחוק - שאותו המשטרה אוכפת, ואמורה לתת דוגמה אישית, בשמירה עליו...

פנחס יחזקאלי: מי יציל אותנו? חוק המדינה ותושבי הנגב…

החוק הזה - שבגינו המתנדב עצור בעת כתיבת מילים אלה; ויוגש נגדו כתב אישום – משרת אותנו בהשגת מטרות המדינה שלנו? אם עניתם בחיוב, כנראה אתם משפטנים שחונכו על הדוקטרינה שהחוק הוא תכלית הכל; או שאינכם גרים בדרום...

גרשון הכהן: חוקים צריך לקחת בפרופורציה: תשובה לאילן שיינפלד

על דלת הכניסה לחדר הדיונים היה שלט באנגלית (יש במב"ל גם תלמידים שהם קצינים בכירים בצבאות זרים) שאסר הכנסת כוס קפה פנימה. הנספח הצבאי הגרמני נעצר ליד השלט. ממש קפא על מקומו. על הדלת. בתגובה מידית אמרתי לו, שעכשיו אני מבין למה אלוהים לא נתן את התורה לגרמנים, הם עוד היו עושים בדיוק כל מה שכתוב...