יוסף זהר: קורונה, פרס נובל בכלכלה ואיטלקי בשם צ'זרה בקריה

שימוש בטכנולוגיה של איסוף נתוני מיקום סלולריים על אזרחים, מציב דילמה קשה נוספת בפני מקבלי ההחלטות, שמירה על בריאות הציבור מול פגיעה בחופש הפרט. כדברי פרופ' סיגל סדצקי, ראשת שירותי בריאות הציבור (ראו תמונה משמאל), שהייתה בין אלו ששכנעו את הממשלה לאשר שימוש באמצעים טכנולוגיים של השב"כ, "גם סגר וגם פיקוח אישי על אנשים ו"הפסקה טוטאלית של חופש הפרט"...