חולי רז: קשה לעתים לפענח רשת ארגונית

מערכות לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות מעבדות לנו התוצאות בעזרים ויזואליים נוחים כמו תרשימים, ושעונים. אולם לעתים, לצורך המחשה, אנחנו מבקשים להדגים לאנשי הארגון מצבים ארגוניים בעזרת הרשת. פעמים רבות, הרשת קלה וברורה לניתוח ולהתמצאות; אולם, יש מצבים מורכבים יותר...

חולי רז: כניסה לתפקיד דרך רשת הארגון

אוריינטציה - תמונת מצב ארגונית, לפני כניסה לתפקיד - היא אחת הסיבות העיקריות לפנייה של לקוחות לניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). אבל, מעבר לדוח על מצב הארגון ועובדיו, חבויים ברשת 'אוצרות' רבים נוספים, שמי שנכנס לתפקיד חדש יכול לעשות בהם שימוש. לאחד מהם - תמונת קשרי הגומלין של בעל התפקיד הקודם -אקדיש את המאמר הזה.

חולי רז: עם עובדות לא מתווכחים – החשיבות של מדידת הישגים בהתערבות ארגונית

התערבות ארגונית היא קצת כמו לשפץ בית. זו לא תקופה נעימה או קלה, תקופה של שינוי, לפעמים זה מפחיד ויש רגעים של תקווה ויאוש. להבדיל מבית שבסוף התהליך ניתן לראות בקלות את ההבדל שעשה האדריכל, תוצרי ההתערבות/ הייעוץ הארגוני הם לא בהכרח ויזואליים...

חולי רז: שרטוט מפת הידע של הארגון

ניתן ליצור תמונה - ויזואלית ומספרית - הכוללת בנצ'מרק של בעלי הידע הארגוני בסדר יורד (עם ציון מספרי לצורך השוואה לכל אחד). כך נגלים לעינינו מוקדי ההתייעצות בארגון, שהם נכס ארגוני משמעותי, וגם העובדים שנוטים להתייעץ יותר מאחרים (שגם הם נכס חשוב, כיוון שתהליכי צבירת הידע שלהם טובים ומהירים משל אחרים)...