הרן פינשטין: האם חולדאי יפתח את התיאטראות כמובטח?

שאלה: אם חולדאי מתכוון לפתוח את אולמות התיאטרון בניגוד לעמדתו של היועץ המשפט לממשלה, מהי משמעות הפעולה הזו העומדת בניגוד לדעת היועמ"ש? תשובה: מתוך שלא לשמה בא לשמה. כלומר, חולדאי תומך בעמדה כי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה רק לייעץ אבל חוות דעתו אינה מחייבת...