פנחס יחזקאלי: משטרת ישראל – ניתוח אסטרטגי – הרצאה בשני חלקים

מטרת ההרצאה הזו היא לנתח את משטרת ישראל ניתוח אסטרטגי עכשווי. הניתוח יתבצע בשיטת ה- SWOT, שהיא אחת השיטות הפשוטות והטובות לניתוח אסטרטגי. מהן, אם כך, חוזקותיה של משטרת ישראל, חולשותיה, ההזדמנויות והאיומים העומדים לפתחה ומאתגרים אותה?

פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – משטרת ישראל – ניתוח אסטרטגי (SWOT)

פרק זה עוסק בניתוח SWOT של משטרת ישראל. משמע, בניתוח החולשות, החוזקות, ההזדמנויות והאיומים העומדים בפניה. זהו דף הלימוד של השיעור הזה, בקורס ללמידה עצמית: '(משטרה), פשיעה, חוק חברה', שעודכן ל- 2023. הוא כולל הרצאה הוקלטת, מצגת שיעור, מצגת שאלות חזרה ומאמרים רלוונטיים להעשרה.