פנחס יחזקאלי: חברות מעל הכל! – אחד מסעיפי הקוד התרבותי של השוטרים

התפיסה של: 'חברות מעל הכל!' היא אחד מסעיפי קוד ההתנהגות של השוטרים. יש לחברות הזו צדדים נפלאים; אבל גם צדדים בעייתיים מאוד, המתמצים במילה 'חיפוי'. משמע, הגָנה על חברים, מתוך הסתרת האמת והעלמת עין...