פנחס יחזקאלי: משפט ושיטור – הספר הנכון בזמן הנכון!

ביטול הנוהל המחייב הזדהות בפני שוטר ללא סיבה, ע"י בג"ץ - המתיר לאזרח לסרב להזדהות בפני שוטר, מלבד במקרים בהם יש לשוטר עילה סבירה לדרישת הזדהות - החזיר אל השולחן את ספרם המצוין של תת ניצב בדימוס מירי גולן ותת ניצב בדימוס עמיקם הרפז, משפט ושיטור - זכויות אדם וסמכויות משטרה, שראה אור בהוצאת נבו, ב- 2018...