גדעון שניר: "עדיף גיהינום ישראלי על פני גן עדן ערבי"…

תכנית המאה של טראמפ מספקת חומר למחשבה בתחומים שונים, אחד מהם היא האפשרות לשקול את העברת הריבונות של הישובים הערביים במשולש למדינה הפלסטינית העתידית. אף שאין זה רעיון חדש, ניצת דיון נוקב, עד כדי תבערנה פוטנציאלית של ממש, הנוגעת ליחסים שבין המדינה היהודית למיעוט הערבי בישראל. במיוחד הוצפה שאלת ההזדהות או הזהות של מה שאנו נוהגים לכנות  "ערביי ישראל"...