פנחס יחזקאלי: אחד מועדי העובדים האימתניים בישראל דורש את המגיע לו!

גילה אדרעי הפכה לאחד מראשי הועדים האימתניים במשק ודורשת לאנשיה את המשמעויות הכספיות הנובעות מכך; אבל, 'אין ארוחות חינם': עוד ועד עובדים - שאנשיו מקבלים את כל מבוקשם - מאיים על ההסתדרות ועל הוועדים הגדולים האחרים, לא פחות מאשר הוא מאיים על משרד האוצר וראש הממשלה. העצבים המרוטים של הציבור עלולים להביא לתמיכה ציבורית סוחפת בחוק בוררות חובה...