אמציה חן: האם תפקוד סתמי של ועדת חו"ב הנה מכת שמיים?

ספק אם קיימת וועדה חשובה יותר מוועדת חוץ וביטחון, שביחס לייעודה בהשוואה לכל ועדה אחרת, כשלה, כושלת, ומכשילה. בעיקר משום התחושה הציבורית הנוצרת מעצם דיוניה, ומציפה מעלה את הבלוף החביב על כל בית אב ואם בישראל, "שהכול בסדר"...